H: Những thị trường nào bạn cung cấp quyền truy cập?

Đ: Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào NYSE, NASDAQ và AMEX.

H: Các khoản phí liên quan đến giao dịch là gì?

Đ: Hoa hồng, phí nền tảng, phí định tuyến, dữ liệu thị trường và phí quản giáo.

 

H: Tôi cần làm cái gì để mở một tài khoản?

Đ: Tài khoản này là tạo sau khi gửi cho chúng tôi ID đã quét của bạn và một số thủ tục giấy tờ.

 

H: Tôi nên ký quỹ bao nhiêu vốn để bắt đầu?

Đ: Vì chúng tôi cung cấp vốn tự có để giao dịch, chúng tôi chỉ yêu cầu ký quỹ rủi ro. Quy mô giao dịch và thông tin xác thực rủi ro của bạn sẽ tùy thuộc vào khoản tiền gửi và hiệu suất của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

H: Chi phí và lợi nhuận của tôi sẽ như thế nào?

Đ: Chúng tôi cần thảo luận với bạn và cấu trúc một thỏa thuận dựa trên phong cách giao dịch, mức độ rủi ro và khối lượng giao dịch cụ thể của bạn.

 

H: Làm thế nào để tôi được nhập thanh toán?

Đ: Chúng tôi chuyển tất cả các khoản thanh toán trước ngày 10 hàng tháng tiếp theo. Ví dụ. tất cả các khoản thanh toán của tháng 1 được chuyển hết trước ngày 10 tháng 2.

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI:

 

Mon - Fri 9:00 - 17:30 HK

‭+852 55745397

marketing@shewutrade.com

RM06,13A/F, South Tower, World Finance Centre, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, HK.

Một công ty kinh doanh độc quyền hàng đầu, chuyên hoạt động tại thị trường chứng khoán Mỹ với các giao dịch toàn cầu.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube